Галерия - Raksswisse festival 15,16 юни Швейцария 2013

Галерия - Raksswisse festival 15,16 юни Швейцария 2013


С колежки- Suisse danse orientale
На сцената
Семинар
семинар с Нур
с
семинер с Ваел Мансур
с
с
с
с Wael Mansour, Semsemsh,Nour i Nasra Emam i Hania
С колежки Suisse danse orientale
С кслежки Suisse danse orientale
с колежки
С колежки Suisse danse orientale
със Жанат и Юлия
С Нур и Жанат
С Нур,Катат базар и Насра Емам
С Нур
С Ваел
С Насра Емам от Египет
С Катат базар
Със Семсема от Франция
На сцената
На сцената
На сцената
На сцената
На сцената
На сцената
На сцената
На сцената