Галерия - Switzerland,Швейцария diferent Workshops 2010,11,12,13

Галерия - Switzerland,Швейцария diferent Workshops 2010,11,12,13


След семинара с Тито в Женева
След семинара с Тито
Семинар с Марта Корзун,Женева
Семинар с Диана Таркан Египет в Женева
1001 нощи с Джема Вернон,Франция
W Shop with Wael Mansour a Geneve
Със Сейди/Sadie-USA
With Sandy danse orientale
Sandrine et Zoe
Anna Moshino-Italy
With Ehab Atia-Munchen,Egipet
WS group with Ehab Atiya
With Aziza-USA,Canada
With Said El Amir-Germany
With Khaled Seif
WS with Yousry Sharif